578 Maden Sahası MAPEG tarafından ihale edilecek. Sahalar için Tıklayınız

578 Maden Sahası ihale edilecek . Ayrıca 11 adet saha tesis kurma şartı ile ihale edilecek.

578  Maden Sahası MAPEG tarafından ihale edilecek.  Sahalar için Tıklayınız
MAPEG İHALE

MAPEG Resmi Gazete'de ilan yayımladı "6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 578 adet maden sahası Maden Kanununun 30 uncu maddesine göre ilan
edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.
İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, ilanın Resmî Gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır. 

Ayrıca 11 adet maden sahası  Ara/Uç Ürün üretimine yönelik tesis kurulmasışartı ile ihale edilecektir.

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız MAPEG WEB SİTESİ