Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu ve ÇED Gereki Değildir İzineri 

Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Raporu, hayata geçirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz etkilerin çevreye en az seviyede zarar verecek boyuta indirilmesinde veya önlenmesi, proje için seçilen alanın ve teknolojinin alternatiflerinin belirlenmesi ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaların tamamına verilen isimdir.

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu ve ÇED Gereki Değildir İzineri 
Çevre

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu ve ÇED Gereki Değildir İzineri 

Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Raporu, hayata geçirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz etkilerin çevreye en az seviyede zarar verecek boyuta indirilmesinde veya önlenmesi, proje için seçilen alanın ve teknolojinin alternatiflerinin belirlenmesi ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaların tamamına verilen isimdir.

Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin 25.11.2014 yılında yayımlanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ne tabi olup olmadığı, faaliyetin konusu ve kapasitesi dikkate alınarak, ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alıp almadığına göre yapılan değerlendirme ile ortaya koyulmaktadır.

ÇED Yönetmeliği Ek-1(ÇED Olumlu) ve Ek-2 (ÇED Gerekli Değildir) listelerine tabi olan projeler için mevcut ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre ÇED süreci aşamaları belirlenmektedir. Ek-1(ÇED Olumlu) listesinde yer alan projeler ile Ek-2 (ÇED Gerekli Değildir) listesinde yer alan projelere uygulanan ÇED süreci birbirlerinden detay ve kapsam olarak kısmen ayrıdır. madenpark.

Ek-1 listesinde yer alan projelerin ÇED süreçleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yürütülmektedir. Ek-2 listesinde yer alan projelerin ÇED süreçleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde yürütülmektedir.

ÇED süreci aşamalarının gerçekleştirilmesi, çevresel etkilerin olumsuz etkilere yönelik alınacak önlemlerin belirlenmesi ve ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası’nın hazırlanması iş ve işlemleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED Yeterliği almış olan firmalarca gerçekleştirilmektedir. ÇED Yeterlik sahibi olmayan hiçbir firma ve kurum/kuruluş ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası (ÇED Gerekli Değildir) hazırlayarak yetkili mercilere sunamaz.

BİOMAD ÇEVRE