Enerji Kaynakları Nelerdir?

Enerji kaynakları büyük bir çeşitlilik göstermekle birlikte, bu kaynaklar içinde madencilik kökenli olanlar her zaman tartışmasız bir ağırlığa sahip olmuştur. Maden kökenli kaynaklar içinde ise fosil kökenli enerji hammaddelerinin ağırlığı bulunmaktadır. 2016 yılı itibariyle dünya toplam elektrik üretimi içinde kömür A’lik ağırlığa sahiptir.

Enerji Kaynakları Nelerdir?
Kömür

Enerji Hammaddeleri

 

Enerji kaynakları büyük bir çeşitlilik göstermekle birlikte, bu kaynaklar içinde madencilik kökenli olanlar her zaman tartışmasız bir ağırlığa sahip olmuştur. Maden kökenli kaynaklar içinde ise fosil kökenli enerji hammaddelerinin ağırlığı bulunmaktadır. 2016 yılı itibariyle dünya toplam elektrik üretimi içinde kömür %41’lik ağırlığa sahiptir. Durum, Türkiye açısından da çok farklı değildir. 2017 yılında kömür, Türkiye toplam elektrik enerjisi üretimi içinde %31,4’lük ağırlığa sahip olmuştur (Şekil 1).

 

Şekil 1: Dünya’da ve Türkiye’de Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı

Bu nedenle madencilik sektörü ile ilgili bu incelemede enerji hammaddeleri özel bir bölüm ayrılmıştır. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerji konusunda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Termal turizm amaçlı projelerin yanı sıra jeotermal enerjiden elektrik üretimine yönelik birçok proje de uygulamaya konulmuş ve Türkiye'de jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi 2017 yılında toplam elektrik üretiminin %1,8’ine ulaşmıştır. Yapılan araştırmalar, jeotermal enerjinin oldukça önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum nedeniyle madencilik kökenli enerji kaynakları içinde jeotermal enerji için ayrı bir başlık açılmıştır. Uranyum ve toryumdan oluşan nükleer enerji hammaddeleri de madencilik kökenli enerji kaynakları içinde yer almakla birlikte, bu alanda Türkiye'de henüz çok önemli bir gelişme sağlanabilmiş değildir.

Enerji Hammaddeleri: 

1. Ham Petrol ve Doğal Gaz

2.Linyit ve Taşkömürü

3. Jeotermal Enerji