İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı

Günümüzün en az üçte birini çalıştığımız işyerlerinde geçirdiğimiz ve günlük yaşantımızda en çok tehlike ve risklere buralarda maruz kaldığımızı düşünürsek İSG’nin yaşam kalitemizi nasıl etkilediği, geliştirdiği kolayca anlaşılacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı

                İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN (İSG) AMAÇLARI

 

İnsanın en temel hakkı nedir diye sorulduğunda tabii ki ilk akla gelen cevap yaşama hakkı şeklinde olur.  Ardından nasıl bir yaşam olmalı dediğimizde sağlıklı, fiziksel ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde olmak diyebiliriz. Günümüzün en az üçte birini çalıştığımız işyerlerinde geçirdiğimiz ve günlük yaşantımızda en çok tehlike ve risklere buralarda maruz kaldığımızı düşünürsek İSG’nin yaşam kalitemizi nasıl etkilediği, geliştirdiği kolayca anlaşılacaktır . www.madenpark.com .

                     

 İşte, İSG’nin temel amacı bu üç unsurun uyum içerisinde bulunmasını sağlamaktır. Diğer bir deyişle İSG’nin amaçlarını şu şekilde de tanımlayabiliriz.

              

İSG’nin temel amaçlarının bu şekilde gösterimlerinden sonra İSG önlemlerinin amaçlarını da şu şekilde sıralayabiliriz.

  • İşyerinden veya işyeri uygulamalarından kaynaklanan iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanları korumak.
  • İnsan davranışlarından kaynaklanan iş kazası veya meslek hastalığına sebep olan güvensiz hareketleri ve güvensiz şartları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek.
  • İşyerinde çalışanların daha rahat ve güvenli çalışabileceği sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak.
  • Çalışanların kullandığı üretim araçlarını güvenli hale getirerek üretim güvenliğini ve kalitesini arttırmak. www.madenpark.com .
  • Çalışanları faaliyetleri esnasında işin gereği maruz kalabilecekleri kimyasal, fiziksel ve biyolojik tehlikelere karşı korumak.
  • İşverenin mevzuattan doğan yükümlülüklerini azaltmak.
  • İş kazası veya meslek hastalığı neticesinde meydana gelen üretim kaybının işyerine ve ulusal ekonomiye verdiği zararı en aza indirmek

Şunu unutmayalım; iş sağlığı ve güvenliği kuralları bizim için konulmuştur. Hayatımızı daha sağlıklı ve güven içinde sürdürebilmemiz için gerekli kurallardır.