Kültürel Miraslarımız

Bu film, Türkiye'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile somut olmayan kültürel mirasımız.

Kültürel Miraslarımız
Kültürel Miraslarımız

Bu film, Türkiye'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile somut olmayan kültürel miras alanında gerçekleştirdiği çalışmaları tanıtmak üzere hazırlandı. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan filmde, Türkiye’nin UNESCO listelerine kayıtlı somut olmayan kültürel miras unsurları ile geleneksel sanatlarımızın icracısı olan sanatçılarımız ve koruma bilincini kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla yapılan çalışmalardan örneklere yer verildi. Türkiye, UNESCO listelerine son olarak, Minyatür sanatı ve Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu: Mangala/Göçürme’yi kaydettirmiştir. UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye’nin, listelere kayıtlı 20 kültürel değeri vardır.