Maden Ruhsatı Nasıl Alınır ?

3213 Sayılı maden kanunu kapsamında maden arama, maden işletme ruhsat alımı ve maden ruhsat alımı işlemleri

Maden Ruhsatı Nasıl Alınır ?

3123 sayılı maden kanunu kapsamında maden arama ve maden işletme ruhsatı, TC vatandaşı ve tüm TC ne kayıtlı firmalar ilk müracaat ile alabilmektedirler. İlk müracaat işlemi ile, maden kanunu kapsamında; 2b grubu (blok mermer, granit. bazalt vb...) madenler, 4. grup (kil grupları, metalik madenler ve kömür) madenler ruhsatlandırma yapılabilir. Maden kanunu kapsamında 1b grubu (karışım killeri), 2a grubu (patlayıcı kullanarak üretilecek kireç taşları (kalker), bazalt vs...,) saha boş olsa dahi ihale ile ruhsat alınabilecektir. 

Arama ve İşletme ruhsat maliyetleri;  Talep edilen ruhsat grubuna (üretilecek maden cinsine), ruhsat alanının büyüklüğüne, yapılacak proje (arma ve işletme projeleri) göre belirlenmektedir. 

Ancak Maden ruhsatlandırması yapıldıktan sonra; Maden İşletme ruhsatı alınması yada Maden Arama ruhsatının işletme ruhsatına geçirlmesi ile birlikte; 3213 sayılı maden kanunu 7. madde izinlerinin alınması gerekmektedir. 3213 sayılı maden kanunu 7. madde izinleri; CED yada CED gerkli degildir izni (maden üretimi yapılacak alanın büyüklüğüne ve üretimi yapılacak madenin kapasitesine bağlı olarak), Mülkiyet izinleri (maden üretimi yapılacak alanın cinsine; Orman izini, Mera izni, Hazine izni, Mili emlak kiralanması, şahıs arazisi izni gibi ...), GSM (2. sınıf GSM, 1. sınıf GSM projeye bağlı olarak) izni olmaktadır. 

3213 sayılı Maden kanunu 7. madde izinleri izinlerin tamamlanmasına istinaden, Maden sahasının üretime geçmesi için gerkli olan Maden İşletme İzini (MAPEG) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak, maden üretim ve satış faaliyetlerine başlanabilmektedir.