Madenlerimiz

Kaolen  (Kaolin)

Kaolen (Kaolin)

Kaolin, kil mineralleri sınıflandırması içinde bir grup kil mineraline verilen isimdir....

Kalsit

Kalsit

Kalsit bir mineral adı olup karbonatlı kayaçları oluşturan bu mineralin kimyasal...

Grafit

Grafit

Grafit, karbonun üç ana allotropik şekillerinden biri olup, yatay tabakalar şeklinde...

Fosfat

Fosfat

Yeterli saflık ve miktarda fosfatlı mineraller içeren kayalara fosfat veya fosfat...

Fluorit (Florit)

Fluorit (Florit)

Fluorit çok çeşitli jeolojik ortam ve şartlarda oluşabilen bir mineraldir. Demir-Çelik,...

Feldispat (Feldspat)

Feldispat (Feldspat)

Feldispat cam sanayi, seramik sanayi, kaynak elektrodları ve boya sanayiinde kullanılan...

Dolomit

Dolomit

Dolomit, kireçtaşlarından CaO'in yerini kısmen veya tamamen MgO'in alması ile oluşmaktadır....

Doğal Taş Mermer ve Yapı Taşları

Doğal Taş Mermer ve Yapı Taşları

Ticari standartlara uygun boyutlarda blok verebilen, kesilip parlatılan veya yüzeyi...

Diatomit Kizelgur

Diatomit Kizelgur

Aktif diatomit üretiminde kullanılan hammadde Almanca "Kieselgur", veya İngilizce...

Disten Sillimanit  Andaluzit

Disten Sillimanit Andaluzit

Sillimanit, disten ve andaluzit yaygın olarak susuz alüminyum silikat polimorflarını...

Çimento Hammaddeleri

Çimento Hammaddeleri

Su ile tepkimesinde sertleşerek etrafındaki maddeleri birbirine yapıştırma özelliğine...

bg
Bor

Bor

Periyodik sistemin üçüncü grubunun başında bulunan bor elementi, kütle numaraları...

Bentonit

Bentonit

Volkanik kil veya tüf gibi camsı volkanik gerecin kimyasal ayrışmasıyla ve başlıca...

bg
Barit

Barit

Kimyasal bileşimi BaSO4 olan barit en çok bilinen baryum mineralidir. Beyaz, opak...

Asbest

Asbest

Asbest lifsi kristal yapısına sahip olan magnezyum silikat, kalsiyum-magnezyum silikat,...

Alunit Şap

Alunit Şap

Alunit (alum rock=şap taşı), en önemli şap minerali olup kimyasal bileşimi sulu...