MAPEG 2021 Yılı Ruhsat Bedelleri, Ruhsat mali yeterlilik, idari para cezaları, bilgi döküm meblağları

Maden Ruhsat taleplerinde aranan 2021 Yılı Maden Ruhsat Bedelleri, mali yeterlilik meblağları, ruhsat sahiplerine uygulanacak idari para cezaları, KEP adresi alınmaması durumunda uygulanacak idari para cezaları, bilgi döküm ücretleri

MAPEG 2021 Yılı Ruhsat Bedelleri, Ruhsat mali yeterlilik, idari para cezaları, bilgi döküm meblağları

2021 Yılı Ruhsat Bedeli Tablosu

Tür

 

2021 Yılı

2020 Yılı

Arama Ruhsat Taban Bedeli

 

2.077

1.904

İşletme Ruhsat Taban Bedeli

 

20.766

19.032

 

 

 

 

 

 

(1) SAYILI TABLO

 

 

ARAMA RUHSAT BEDELLERİ

 

Grubu

 

Hektar Başına Alınacak

Hektar Başına Alınacak

 

Bedel (TL)-2021 Yılı

Bedel (TL)-2020 Yılı

 

 

II (b)

 

53

49

III

 

20

18

IV (a)

 

13

12

IV (b)

 

13

12

IV (c)

 

13

12

IV (ç)

 

13

12

V

 

13

12

Denizlerdeki III. ve IV. Gruplar

 

1,3

1,2

 

 

 

 

 

 

(2) SAYILI TABLO

 

 

İŞLETME RUHSAT BEDELLERİ

 

 

 

 

 

Grubu

 

Hektar Başına Alınacak

Hektar Başına Alınacak

 

Bedel (TL)-2021 Yılı

Bedel (TL)-2020 Yılı

 

 

I (a)

 

2.007

1.839

I (b)

 

695

637

II (a)

 

357

327

II (b)

 

508

466

II (c)

 

357

327

III

 

73

67

IV (a)

 

48

44

IV (b)

 

48

44

IV (c)

 

48

44

IV (ç)

 

27

25

V

 

134

123

Tamamı Denizlerdeki III

 

37

34

Tamamı Denizlerdeki IV

 

24

22

 

2021 YILI MALİ YETERLİLİK TABLOLARI

2021 YILI İDARİ PARA CEZASI-KEP

 

09/07/2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 18 inci maddesinde “MAPEG görev alanına giren konulara ilişkin her türlü tebligatı, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) yoluyla ilgilisine tebliğ edebilir. Bu yollarla yapılan tebligatlar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ edilmiş sayılır. 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile 30/05/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) kullanmaları zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her üç ay için 25.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Bu idari para cezası her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde artırılır." hükmü bulunmaktadır.

 

İlgili hüküm gereği yıllar itibariyle uygulanacak idari para cezaları aşağıda belirlenmiştir.

 

Yıl

İdari Para Cezası (TL)

2018

25.000,00

2019

30.933,00

2020

37.918,00

2021

41.372,00

 

2021 YILI İDARİ PARA CEZALARI

Yıllar

İdari Para Cezası (TL)

İdari Para Cezası (TL)

İdari Para Cezası (TL)

İdari Para Cezası (TL)

 

 

 

 

 

2015

10.000,00

20.000,00

30.000,00

50.000,00

 

 

 

 

 

2016

10.558,00

21.116,00

31.674,00

52.790,00

 

 

 

 

 

2017

10.962,00

21.925,00

32.887,00

54.812,00

 

 

 

 

 

2018

12.548,00

25.098,00

37.646,00

62.743,00

 

 

 

 

 

2019

15.526,00

31.054,00

46.579,00

77.632,00

 

 

 

 

 

2020

19.032,00

38.066,00

57.097,00

95.161,00

 

 

 

 

 

2021

20.766,00

41.534,00

62.299,00

103.830,00

 

 

 

 

 

 

 

2021 YILI BİLGİ DÖKÜM ÜCRETLERİ

 

 

 

İŞLEMLER

 

TUTAR (TL)

 

 

 

 

 

1

1/25.000 ölçekli çizim

 

609

 

 

 

 

 

2

1/50.000 ölçekli çizim

 

1.219

 

 

 

 

 

3

1/100.000 ölçekli çizim

 

1.530

 

 

 

 

 

4

Koordinatlı alan veya 1/25.000

 

A-İlk beş saha için

155

 

ölçekli paftaya ait bilgi dökümü için

 

 

 

 

 

B-İlave her fazla saha için

34

 

alan veya pafta başına;

 

 

 

5

Erişim numarası ile saha bilgisi almak için saha başına

34

 

 

 

 

6

1/25.000 ölçekli pafta adı verilerek, bilgi dökümünü MAP INFO

1.529

 

formatında talep edilmesi halinde saha sayısına bakılmaksızın, pafta

 

 

başına

 

 

 

 

 

 

7

1/50.000 ölçekli pafta adı verilerek, bilgi dökümünü MAP INFO

1.979

 

formatında talep edilmesi halinde saha sayısına bakılmaksızın, pafta

 

 

başına

 

 

 

 

 

 

8

1/100.000 ölçekli pafta adı verilerek, bilgi dökümünü MAP INFO

2.430

 

formatında talep edilmesi halinde saha sayısına bakılmaksızın, pafta

 

 

başına

 

 

 

 

 

 

9

Koordinat tanımlamak suretiyle bilgi dökümünün MAP INFO veya EXCEL

34

 

formatında talep edilmesi halinde, saha başına

 

 

 

 

 

 

10

İhale edilmek üzere ilan edilen

 

A-Kağıt ortamında saha başına

34

 

sahaların koordinatlı bilgi dökümleri;

 

 

 

 

 

B-Kağıt ortamında (tümü)

1.529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-Map INFO formatında (tümü)

7.613

 

 

 

 

 

11

İhale sonrası müracaat olmadığı için

 

A-Koordinatsız olarak sadece

34

 

silinen sahaların bilgi dökümleri;

 

erişimlerin ve diğer numaraların

 

 

 

 

istenmesi halinde sayfa başına

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-Koordinatlı olarak, EXCEL veya

34

 

 

 

MAP INFO ortamında saha başı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-Silinen tüm maden sahalarının

2.430

 

 

 

tamamının, EXCEL veya MAP

 

 

 

 

INFO ortamında istenmesi

 

 

 

 

halinde

 

12

Özel ağaçlandırma taleplerine ilişkin müracaat başına sorgulama

155