Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması

Kimyasal, Fiziksel, Biyolojik ve Psiko-Sosyal Kaynaklı Meslek Hastalıkları

Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması
Meslek Hastalıkları Sınıflaması

Meslek hastalığına neden olan etkenlerin vücuda başlıca giriş yolları:

1. Akciğerler (solunum)

2. Deri (emilim)

3. Ağız (sindirim) Yollarıdır.

Meslek hastalıklarının sınıflandırılmasında çeşitli öneriler benimsenmiş olmakla birlikte, Hunter'dan uyarladığımız aşağıdaki sınıflandırma en kullanışlısıdır:

1. Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları

• I-Ağır metaller

• II-Aromatik ve alifatik bileşikler

• III-Gazlar

2. Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları

• I-Gürültü ve sarsıntı

• II-Tozlar

• III-Sıcak ve soğuk ortamda çalışma

• IV-Düşük ve yüksek basınçta çalışma

• V-Radyasyon (iyonize olan ve olmayan)

3. Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları

• I-Bakteriler

• II-Virusler

4. Psiko-sosyal kaynaklı meslek hastalıkları

I-Depresyon

II-Manik-depressif Sendrom