Etiket: yağ ağartma

Endüstriyel Hammaddeler
Bentonit

Bentonit

Volkanik kil veya tüf gibi camsı volkanik gerecin kimyasal ayrışmasıyla ve başlıca...