YÖK Ulusal Tez Merkezi'ne araştırmacıların ilgisi her geçen gün artıyor

YÖK tarafından yapılan açıklamada;Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve sanatta yeterlik tezlerinin “tam metin erişime açık olarak" toplandığı tek merkez olan “YÖK Ulusal Tez Merkezi'ne araştırmacıların ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor.

YÖK Ulusal Tez Merkezi'ne araştırmacıların ilgisi her geçen gün artıyor
YÖK
  • ​YÖK'ÜN “AÇIK ERİŞİM VE AÇIK BİLİM" POLİTİKASI TEZLERE OLAN İLGİYİ BÜYÜK ORANDA ARTIRDI
  • YÖK'ÜN TEZ MERKEZİNDEN FAYDALANAN KULLANICI SAYISI 6 MİLYONA ULAŞTI
  • YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİNDEN FAYDALANAN KULLANICI SAYISINDA %20 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI
  • 2020 YILINDA YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİNDEKİ TEZ SAYISI 645 BİNE ULAŞTI
  • 2020 YILINDA YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİNDEN TOPLAM TEZ İNDİRME SAYISI 17 MİLYONA ULAŞTI
  • YÖK'ÜN AÇIK BİLİM VE AÇIK ERİŞİM ÇALIŞMALARINDA İLK AŞAMA BİTİYOR; “YÖK AÇIK BİLİM SİSTEMİ" HİZMETE SUNULACAK

 ​

Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve sanatta yeterlik tezlerinin “tam metin erişime açık olarak" toplandığı tek merkez olan “YÖK Ulusal Tez Merkezi'ne araştırmacıların ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor.

2020 yılında 87.587.547 sayfa görüntülenme sayısına ulaşan tez merkezinde “kullanıcı, veri tabanına kayıtlı tez, sisteme yeni eklenen ve tezlerin indirilme sayılarında" bir önceki yıla nazaran büyük artışlar yaşandı.

- Tez merkezinden faydalanan kullanıcı sayısı 6 milyona ulaştı

2020 yılı verilerine göre, YÖK Ulusal Tez Merkezinden faydalanan kullanıcı sayısı bir önceki yıla göre %20 oranında artarak toplam 6.040.016'ya ulaştı. Bu sayı 2019 yılında 5.036.614 idi. Böylelikle bir yılda 1 milyondan fazla yeni kullanıcının daha sistemi kullandığı görüldü.

2020 yılında YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanına 50 bin yeni tez eklenerek merkezdeki toplam tez sayısı 645.089'a ulaşırken, sistemdeki bütün tezlerin toplam indirilme sayısı 17.126.496 olarak gerçekleşti.

- 2019 yılında eklenen tezlerin erişime açık olma oranı % 97' nin üzerine çıktı

 “Yeni YÖK" ün girişimleriyle başlatılan yasal süreç sonucunda tezlerin açık erişime açılması kararı neticesinde 2019 yılında eklenen tezlerin erişime açık olma oranı % 97' nin üzerine çıktı. YÖK Ulusal Tez Merkezine bilhassa araştırmacıların ilgisinin artmasında “tezlerin erişime açık olma oranının artmasının" önemli rol oynadığı düşünülüyor.

- “Ulusal Akademik Açık Erişim Sistemi" kurulacak

YÖK tarafından yürütülen “Açık Bilim ve Açık Erişim" çalışmaları çerçevesince, ülkemizdeki bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda “Ulusal Akademik Açık Erişim Sistemi"nin kurulması hedefleniyor. Bu sistem sayesinde, üniversitelerimizde yürütülen bilimsel faaliyetler neticesinde yazılan lisansüstü tezler, makaleler, kitaplar, kongre bildirileri ve diğer yayınların bibliyografik denetimi sağlanarak “uluslararası standartlarda, açık erişimde" araştırma hizmetine sunulacak.

Ulusal Akademik Açık Erişim Sistemi'nin hayata geçirilmesi neticesinde üniversitelerimizdeki yayınların “uluslararası sistemlerde daha görünür hale gelmesi" ve bilim insanlarımızın “daha da tanınır olması" sağlanacak.

Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası görünürlüğünün artması ile üniversitelerimizin dünyadaki çeşitli derecelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirilmelerde olumlu etkisi olacak.

- Açık Bilim ve Açık Erişim Çalışmalarının Birinci Aşaması Tamamlanıyor

YÖK'te Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve koordine edilmesi ile bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda Açık Akademik Arşiv Sistemi kurulması ve bu sistemlerin geliştirilip, sürekliliğinin sağlanması amacıyla “Yükseköğretim Açık Bilim ve Açık Erişim Çalışma Grubu" oluşturuldu.

Bu çalışma grubu tarafından hazırlanan eylem planı kapsamında üniversitelere gönderilen bir genelge ile açık bilim ve açık erişim konusunda atılacak somut adımlar konusunda bilgi verilerek örnek bir “Açık Bilim ve Açık Erişim Politikası" paylaşıldı.

YÖK Açık Bilim Sisteminin Türkiye adresli tüm bilimsel yayınları içermesi hedeflenmekte olup, üç aşamalı bir çalışma planı öngörülmekte. İlk aşamada YÖK Tez Merkezindeki tüm tezlerin uluslararası anlamdaki görünürlüğünü artırmak ve uluslararası diğer sistemlerce erişilebilir olmasını sağlamak üzere bu sisteme aktarımı üzerine çalışıldı. Bu aşama tamamlanmak üzere olup, 2021 yılının ilk yarısında tezlerin yer aldığı “YÖK Açık Bilim Sistemi"nin açılması planlanıyor.

YÖK Açık Bilim Sistemi üzerindeki çalışmalar sistemin YÖKSİS ile entegrasyonunun sağlanması ile devam edecek olup, son olarak da üniversite akademik açık arşivlerindeki verileri harmanlanarak; Ulusal Akademik Yayınların uluslararası sistemlerde görünürlüğünün artırılması sağlanacak.

- On Birinci Kalkınma Planında da yer aldı

YÖK tarafından başlatılan Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları On Birinci Kalkınma Planında Eğitim, Politika ve Tedbirler başlığı altında “Üniversitelerin dijital çağa ayak uydurması ve bilgiye ulaşımda açık erişim ve açık bilim uygulamalarının hayata geçirilmesi amacıyla açık erişim altyapıları ile uyumu sağlanacaktır" ifadesiyle yer aldı.

Kaynak:YÖK web